ລົງທະບຽນ
ເລີ່ມຮັບລາຍໄດ້ມື້ນີ້ເລີຍ
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາຫ້ອງການ ແລະ ລົມກັບຜູ້ຈັດການ. ຫຼັ້ງຈາກຂຽນຟອມ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊື່ ແລະ ລະຫັດສຳລັບການເຂົ້າສູ່ແອັບ. ເລີ່ມຮັບລາຍໄດ້ໄດ້ເລີຍ!
ເມື່ອກົດ «ຕໍ່ໄປ», ຂ້າພະເຈົ້າຍິນຍອມກັບ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ອໍເດີໃນການຂົນສົ່ງ ຫຼື ການບໍລິການພິເສດ
ຮັບເງິນທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສໍາເລັດອໍເດິ
ລະດັບລາຍໄດ້ຂຶ້ນກັບທ່ານເທົ່ານັ້ນ
ອໍເດິທໍາ​ອິດກໍາ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ທ່ານຢູ່!
ລົງທະບຽນອອນລາຍ
ໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ນາທີ

ດາວ​​ໂຫຼດແອັບ
ເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ງ່າຍ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ!
ທ່ານສາມາດເບິ່ງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ດໍາເນີນການອໍເດີ
ແອັບສະດວກສະບາຍ ມາພ້ອມກັບອໍເດີຈິງ
  • ເລືອກອໍເດິທີ່ຄຸ້ມຄ່າ
  • ຂໍ້ມູນທັງໝົດປະກດຂຶ້ນທີ່ໜ້າຈໍ
  • ສະຖິຕິລາຍໄດ້ແບບລະອຽດ
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ແອັບສາມາດຮັບອໍເດີໄດ້ຫຼາຍປະເພດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຫຼື ເຄື່ອງ ທ່ານຕ້ອງມີລົດ. ມີຂໍ້ສະເໜີສຳລັບການບໍລິການພິເສດ, ຄົນສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆ. ກະລຸນາລົງທະບຽນ, ດາວໂຫຼດແອັບ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງອໍເດີຈາກຂົງເຂດທີ່ທ່ານເລືອກ.
ໃນແອັບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອໍເດີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາ ແລະ ວິທີການຊຳລະ. ຜູ້​ໃຊ້​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ເລືອກການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​​ເງິນ​ສົດ - ມັນ​​ສະ​ດວກ​ສໍາ​ລັບ​ທັງ​ລູກ​ຄ້າ ​ແລະ​ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
ຄ່າ Comission ຂຶ້ນກັບເຂດ, ໂປໂມຊັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຮ່ວມມື. ທ່ານສາມາດຮັບເປີເຊັນທີ່ຕຳ່ໄດ້ສະເໝີ. ແອັບຈະສະແດງຈຳນວນທີ່ຊັດເຈນ, ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກອໍເດີ.
ສາມາດຮັບອໍເດີໃນເວລາທີ່ສະດວກ
ເຂົ້າຮ່ວມຕອນນີ້
ລົງທະບຽນ